Rekryteringspolicy

Rekryteringspolicy

Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög. Våra medarbetare är både vår egen och våra samarbetspartners stora trygghet. Därför följer vi alltid noggrant vår rekryteringspolicy både under anställningsprocessen och när vi matchar våra medarbetares kompetens för varje specifikt uppdrag.

Vid rekrytering

  • Minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet krävs och verifieras.
  • Minst ett års dokumenterad erfarenhet från aktuellt specialistområde krävs och verifieras vid specialistuppdrag.
  • Vid nyrekryteringar tillämpar vi provanställning med uppföljning. Vi stämmer alltid av med minst två referenser samt kontrollerar legitimationer med Socialstyrelsen.
Inför uppdragen
  • Vi granskar och matchar medarbetarens profil inför varje uppdrag.
  • Vi ansvarar för att vår personal alltid har relevant kompetens för aktuellt uppdrag.
Under uppdragen och efteråt
  • Vi följer kontinuerligt upp att våra medarbetare uppfyller uppdragsgivarens krav vad gäller samverkan, dokumentation, ansvarsförhållande, kompetens, riskanalys samt avvikelsehantering.
  • Varje uppdrag avslutas med en uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren.
  • Vid återkommande uppdrag från en uppdragsgivare föreslår vi i första hand samma medarbetare för att upprätthålla kontinuitet Genom detta vinner vi alla inblandade bättre kvalitet, effektivitet, säkerhet och trygghet.