Det här är Sens Care

Om oss

Sens Care AB är ett certifierat bemanningsföretag inom hälso-sjukvård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002. Vi finns i hela Sverige. Vi bemannar med omtanke!

Samarbete med regioner, kommuner och privata vårdgivare

Vi på Sens Care finns till hands när regioner, kommuner och privata vårdgivare har behov av personal inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Vi hjälper till med både korta och längre uppdrag. Vi är mycket stolta över att kunna lämna Nöjd kund-garanti till våra samarbetspartners.

Personliga, snabba, tillgängliga och flexibla

Våra medarbetare och samarbetspartner är viktiga för oss, de är förutsättningen för hela vår verksamhet. Därför är vi måna om alla relationer och vi strävar alltid efter att vara personliga och tillgängliga. Vi gör vårt yttersta för att var så snabba, ansvarsfulla och flexibla som möjligt vid varje tillfälle. Med goda relationer har vi möjlighet att skapa långsiktiga professionella samarbeten, som gynnar alla.

Kvalitetssäkring

Genom vår personliga kontakt och noggrannhet kan vi säkerställa att vi bemannar med rätt person på rätt uppdrag. Och vid återkommande uppdrag väljer vi i första hand medarbetare som redan jobbat hos uppdragsgivaren. Det ger en högre kvalitet och skapar bättre trygghet och säkerhet både för patienter, närstående och medarbetare. Vi följer alltid upp våra uppdrag för att kunna garantera kvaliteten.
Tack vare auktorisering och certifiering kan vi säkerställa ett långsiktigt hållbart arbetssätt.

Certifiering

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vårt certifierade arbetssätt skapar ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring. ISO 9001 är en internationell standard som kortfattat handlar om att vi som företag ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader och hålla en hög kvalité.